Tréninkové tipy

Pyramidové cvičení je takové cvičení, při kterém nejsou všechna opakování stejně dlouhá. Začněte krátkými úseky, potom pokračujte delšími a pak se opět vraťte ke krátkým. Typickou pyramidu s opakováními závodu na deset kilometrů tvoří jedno 400 metrové kolo, pak dvě kola, následně až čtyři kola, před tím, než začnete ubírat opět po jednom kole, než skončíte opět na jednom 400 metrovém kole: 400-800-1200-1600-1200-800-400. Pyramidy jsou skvělým způsobem, jak se fyzicky a mentálně lehce dostat do tréninku.

Rychlý závěr nacvičíme například takto. Zakončete trénink opakovaných kilometrů několika úseky na 200 metrů, které poběžíte o stupeň až dva rychleji, než kilometrové úseky. Budete příjemně překvapeni, jak rychle dokážete běžet na krátkém úseku, když jste dokonale zahřátí.

Fártlek v pravém slova smyslu. Když hovoříme o fártleku, myslíme tím strukturované cvičení mimo běžecký ovál, jako například deset minutových opakování s dvouminutovým výklusem na zotavení. Pravý fártlek však spočívá v dodržování ducha překladu ze švédštiny, tedy „hru s rychlostí“, a není strukturovaný. Jdete naplno tak dlouho, jak se vám chce a potom jdete opět naplno, možná jinou vzdálenost a v jiném tempu, vyklusáváte, dokud nejste připraveni jít znovu a ukončíte trénink, když máte pocit, že už jste v ten den naběhali dost. Fártleky vás naučí vycítit, kdy můžete zabrat a kdy potřebujete vypustit. Jsou také potřebnou protiváhou sklonu mnohých běžců posuzovat svou výkonnost výlučně podle stopek.

Současné tempo versus cílové tempo. Téměř všechny rychlostní běhy běhejte v aktuálním závodním tempu, ne v cílovém tempu! To bude zárukou, že běžíte v rámci svých možností a s vhodnou intenzitou a nenutíte se k časům, které nemají nic společného s vaší výkonností. V první řadě trénujte v rámci svých současných možností. To zváší vaši kondici a povede k rychlejším časům v závodu. Upravte své tréninkové časy až po tom, co jste zaběhli několik rychlejších závodů, které takovou změnu odůvodňují.

Komentáře