Jak se připravit na těžký trénink či závod …

Potřeba připravit tělo na rychlý běh je intuitivní. Není však tak jasné, co znamená správné rozehřátí. Prvním krokem je volné rozběhání o vzdálenosti dva až pět kilometrů. Rozběhání začněte pomaleji, než obvykle. Teď je skutečně čas probudit tělo k životu. Ke konci zahřívacího klusu byste se měli běžet plynuleji a rychleji než na začátku bez zvýšené námahy. Po zahřívacím klusu následuje dynamický strečink. Těsně před rychlým během lépe připraví svaly na námahu než statický strečink. Následuje běžecká abeceda a pět rovinek o délce sto metrů s tím, že každá by měla být rychlejší než předcházející. Nebojte se toho, že tento rychlý běh vás unaví ještě před hlavní náplní tréninku či závodu. Lépe vás připraví na to, abyste několik prvních opakování či první kilometry závodu absolvovali s přiměřenou intenzitou a správným rozsahem pohybu. Po poslední rovince běžte 40-60 sekund v tempu, které chcete dosáhnou při prvním opakování či závodní tempo závodu, na který se rozcvičujete. Tato delší perioda připraví váš vnitřní systém na vyšší intenzitu, která vás čeká. Mezi tímto během a prvním opakováním či startem závodu si dejte pár minut aktivního odpočinku v podobě chůze či dynamického strečinku.

Komentáře